Generell informasjon

Om du skal besøke eller flytte til Norge er det viktig at du sørger for å ha riktig visum eller oppholdstillatelse før du reiser.

Visumservice kan assistere deg og din arbeidsgiver med å søke riktig visum eller tillatelse for arbeid.

 

Hvem må søke om Schengenvisum for å besøke Norge?

De fleste personer som ikke kommer fra EU/EØS landende trenger visum for å besøke Norge. Noen nasjonaliteter kan alikevel besøke Norge uten visum. For oppdatert informasjon om hvem som ikke trenger visum for å reise til Norge se her. Er du visumpliktig og ønsker å besøke Norge i inntil 90 dager kan du søke om besøksvisum. 

Visumservice assisterer norske bedrifter med å søke om visum for personer de ønsker å invitere til Norge.

 

Hvem må søke oppholdstillatelse for å jobbe i Norge?

Personer fra land utenfor EU/EØS området må ha oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. Det finnes kun noen få unntak fra denne regelen for spesielle typer oppdrag som har en varighet på under tre måneder. Det finnes en rekke typer tillatelser som varierer på bakgrunn av type arbeid og arbeidstakers kompetansenivå.

Visumservice assisterer norske bedrifter med å søke riktig type tillatelse for sine utenlandske ansatte.

 

Hva gjelder for arbeidstakere fra EU/EØS-land?

Alle borgere av EU/EØS-land kan reise til Norge uten å søke om visum eller oppholdstillatelse. For opphold utover tre måneder i Norge må man registrere seg hos politiet gjennom registreringsordningen for EU/EØS-borgere.   

Visumservice assisterer med å registrere EU/EØS-borgere samt bistå ved søknad om norsk personnummer og skattekort.

 

For mer informasjon, velg visumkategori i feltet over eller fyll ut dette skjemaet om du ikke vet hvilke type visum eller tillatelse som gjelder for ditt tilfelle.

 1. Steg 1: Inviterende part fyller ut bestillingsskjema her

  Visumservice sender forenklet søknadsskjema til  søker som fyller ut skjema og laster opp dokumenter. Visumservice vil sørge for den elektroniske søknadsprosessen, betale søknadsgebyr og booke time. Inviterende part vil få tilsendt mal for invitasjonsbrev og eventuelle andre dokumenter som må forberedes. Søker får tilsendt informasjon om oppmøte og dokumenter som skal medbringes ambassade eller visumsenter.

   

  Steg 2: Møt opp på ambassade eller visumsenter i hjemlandet

  Søker må møte personlig for å levere pass, dokumenter samt avgi biometri. Søker må betale et servicegebyr i lokal valuta.

  Husk at mangler i søknaden eller dokumenter kan føre til forsinkelser eller avslag på søknaden.

   

  Steg 3: Motta svar på søknad og reis til Norge

  Søker kan hente pass med visum på samme sted som han eller hun leverte søknaden eller få tilsendt pass med bud (avhenging av søknadssted). Med innvilget visum kan søker reise til Norge innenfor angitt periode. Viktige dokumenter som pass, bevis på reiseforsikring og invitasjonsbrev må medbringes på reisen.

   

  Generelle krav

   

  Husk

  • Om det er planlagt flere innreiser til Schengen, må det skrives i søknadsskjemaet at det søkes om flere innreiser. Dette bør også støttes i invitasjonsbrevet.
  • Visumsøknad skal alltid leveres til den ambassaden som representerer Schengenlandet som er hovedmålet for reisen. Om flere land skal besøkes i like mange dager, skal søknad leveres til det landet man først reiser inn i.
  • Man kan vanligvis ikke arbeide mens man er i Norge på besøksvisum.
  • Man kan ikke søke om oppholdstillatelse fra Norge på et besøksvisum.

   

  Saksbehandling og saksbehandlingstid

  Normal saksbehandlingstid er to uker etter at søknaden er levert utenriksstasjon. Om saken blir overført til UDI i Norge vil svaret normalt komme etter fire uker. I spesielle tilfeller kan behandligstiden være opp til åtte uker. Alle søknader behandles individuelt. En søknad om besøksvisum kan leveres tidligst 90 dager og senest 15 dager før planlagt innreise.

  Med undertegnet fullmakt vil utlendingsmyndighetene kontakte fullmektig i Norge i stedet for søker i utlandet gjennom prosessen.

   

  Visumservice behandlingsgebyr:

  • Fra 2000,- NOK eks. mva