Visumservice Nødtjeneste

Ved tap, skade eller tyveri av pass, er det ofte en høy kostnad og en omfattende prosess å erstatte reisedokumentene. Visumservice tilbyr derfor Nødtjenesten som et tillegg til våre kunder. Bestill Visumservice Nødtjeneste og ditt pass samt gyldige visum vil bli erstattet kostnadsfritt.

Visumservice vil bistå deg i hele prosessen, også om du befinner deg i utlandet. Vi kan dessverre ikke søke nytt pass på dine vegne da norsk lov krever at det søkes personlig, men med flere års erfaring i visumbransjen har vi den nødvendige kunnskapen og nettverket for å sette deg i kontakt med de rette instansene.

Visumservice anbefaler alle våre kunder å benytte seg av Nødtjenesten. Du kan bestille Visumservice Nødtjeneste mot en kostnad på 240,- NOK (eksl MVA) per reisende. Det maksimale refusjonsbeløpet for fornyelse av pass og visum er 5000,- NOK per person. Bestill tjenesten her.


Vilkår for Visumservice Nødtjeneste

 

Du kan benytte deg av nødtjenesten når:

 

  • Du på forhånd har bestilt Visumservice Nødtjeneste

  • Et fysisk visum er fremskaffet av Visumservice. E-visum er ikke dekket av Nødtjenesten.

  • Visumet fortsatt er gyldig

  • Passet er mistet, stjålet eller ødelagt fra øyeblikket Visumservice har returnert passet til deg og  frem til reisens slutt, eller utløpsdatoen på ditt visum (ved søknad om visum med flere innreiser)

 

Behov for å benytte deg av Visumservice Nødtjeneste?

 

  1. Kontakt oss. Send en e-post med ditt ordrenummer eller fakturanummer til info@visumservice.no for å registrere ditt krav og vi vil diskutere de neste stegene med deg.

  2. Samle inn de påkrevde dokumentene for din visumsøknad. For å kunne erstatte ditt gyldige visum trenger vi nye dokumenter. Send dokumentene med ditt nye pass, til adressen oppgitt i søknadspakken.

  3. Legg ved en kopi av kvittering for nytt pass og en bekreftelse fra Politiet på at ditt gamle pass er kansellert. Send det sammen med de øvrige dokumentene.

  4. Spor søknaden din online. Så fort søknaden mottas starter vi søknadsbehandlingen. Visumservice vil sikre den raskeste behandlingstiden for å erstatte ditt visum.