Vaksiner

Mange land krever vaksiner før innreise. Vi anbefaler at du kontakter din fastlege eller en reiseklinikk 4-8 uker før avreise for å finne ut hvilke vaksiner som er aktuelle for ditt reisemål.

Reiseklinikker i Oslo:

www.reiseklinikken.no

www.oslofjordklinikken.no