Passport stickers

Alle pass som returneres fra oss vil ha et Visumservice klistremerke på forsiden.

Hvorfor er det nødvendig med Visumservice klistremerke på passet?

  • Ambassadene mottar hundrevis av visumsøknader daglig. En indikasjon på at spørsmål/informasjon rundt den konkrete søknad skal rettes til Visumservice er derfor svært nyttig. Da slipper ambassadene å gå igjennom søknadsdokumentene for å finne kontaktinformasjon.
  • I enkelte tilfeller er det nødvendig for oss å kontakte ambassadene med tilleggsinformasjon eller spørsmål. Klistremerket på passene gjør det lettere å finne frem til søknaden det gjelder.
  • Enkelte ambassader krever at passet er merket dersom søknaden er håndtert av en tredjepart.