Invitasjonsbrev

Skal du levere invitasjonsbrev anbefaler vi at du bruker vår mal. Dette fordi ambassadene stiller strenge krav til innhold i slike brev.

Våre maler er testet og perfeksjonert gjennom flere år, og vi sørger for at de til enhver tid er oppdatert i henhold til krav fra ambassadene. Velger du et annet oppsett er det vanskelig å forutsi om brevet vil bli godkjent.

Eksempel på invitasjonsbrev

Letter from the foreign company. On the company´s letterhead.

Embassy Address

[Location and date]

Dear Sir,

We hereby kindly ask you to issue a [duration of visa] [type of visa] visa for Mr/Ms/Mrs [name], [nationality], bearer of passport number: [number], issued by [authority] on [date of issue], expiring on [date of expiry].

Mr/Ms/Mrs [name] who is employed by [company] in [city] since [date of employment] with the position of [position] will arrive in [town], [country of destination] on [date of entry] and will require visa for [duration of visa – must be the same as in letter of guarantee] with [number of entries – must be the same as in letter of guarantee]

During his stay in [country of destination], [name] will attend contacts with [country of destination company]. [Contact information, contact person and address of country of destination company/client]

Sincerely,

Company Seal.

[signature]


[name]

[position]

Unntak

  • Bedriften du skal besøke må utstede invitasjonsbrevet. I de fleste tilfeller er det ikke påkrevd at invitasjonsbrevet er i original. 
  • Denne malen er tilpasset for forretningsvisum. Enkelte andre visumtyper krever annet innhold. Vennligst kontakt oss om du søker et annet type visum og er usikker på hva ditt garantibrev skal inneholde.