Garantibrev

Skal du levere garantibrev anbefaler vi at du bruker vår mal. Dette fordi ambassadene stiller strenge krav til innhold i slike brev.

Våre maler er testet og perfeksjonert gjennom flere år, og vi sørger for at de til enhver tid er oppdatert i henhold til krav fra ambassadene. Velger du et annet oppsett er det vanskelig å forutsi om brevet vil bli godkjent. 

Eksempel på garantibrev

Letter from the Norwegian company. On the company´s letterhead.

Embassy Address

[Location and date]

Dear Sir,

We hereby kindly ask you to issue a [type of visa] for [name], [nationality], bearer of passport number: [number], issued by [authority] on [date of issue], expiring on [date of expiry].

[name] who is employed by [company] in [city] since [date of employment] with the position of [position] will require [duration of visa – must be the same as in letter of invitation] with [number of entries – must be the same as in letter of invitation].

During his/hers stay in [country of destination], [name] will attend business contacts with [country of destination company/client], who has the following contact information: [Contact information, contact person and address of Company in destination]

[Guaranteeing company] in [employers country] takes full responsibility economically and otherwise for [name] during his stay in [country of destination].

Sincerely,

Company Seal.

[signature]


[name]

[position]

Unntak

  • Du kan ikke utstede ditt eget garantibrev
  • Enkelte land krever annet innhold i garantibrevet. Kontakt oss for mer informasjon.