Visumservice Immigration

Visumservice har siden 2008 sørget for at din bedrift kan sende riktig person på oppdrag til utlandet til rett tid. Stadig flere bedrifter og organisasjoner er i tillegg avhengige av å innhente kompetanse utenfra Norge. Mobilitet er nøkkelen for bedrifter som vil være en del av det globale markedet og tiltrekke seg talenter. Uavhengig om behovet er å sende noen på forretningsvisum til USA eller ansette globale talenter her i Norge, kan Visumservice hjelpe dere med dette.

Visumservice Immigration er vår dedikerte avdeling for forretningsvisum og arbeidstillatelser til og fra Norge. Skal du ansette arbeidskraft fra utlandet? Ønsker du å invitere noen på møter i Norge? Har din bedrift utstrakt virksomhet i Storbritannia, USA eller Australia? Hos Visumservice Immigration får du faglig veiledning og assistanse gjennom de mer kompliserte visum- og immigrasjonsprosessene.

Sist men ikke minst, vi gjør det like enkelt for deg som med våre andre tjenester i vår nye online portal.

 

Vi ringer deg gjerne for mer infomasjon. Fyll ut din kontaktinformasjon her.