EU/EØS registrering i Norge

Alle borgere av EU/EØS-land kan reise til Norge uten å søke om visum eller oppholdstillatelse. For opphold utover tre måneder i Norge må man registrere seg hos politiet gjennom registreringsordningen for  EU/EØS-borgere.

Visumservice kan hjelpe til med å registrere EU/EØS-borgere samt bistå ved søknad om norsk personnummer og skattekort.

 

For mer informasjon eller bestilling fyll ut skjema her.