Arbeidstillatelse i Norge

Utenlandske statsborgere som skal arbeide i Norge trenger vanligvis en oppholdstillatelse. Typen tillatelse varierer i forhold til hva slags kompetanse arbeidstaker innehar og hva hun eller han skal gjøre for bedriften i Norge. Feil type oppholdstillatelse og forsinkelser i prosessen kan ha alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Visumservice kan bistå din bedrift med å søke om riktig tillatelse for innhentet arbeidskraft og sørge for at personen kan begynne å arbeide så raskt som mulig.

 

Ønsker du mer informasjon og priser? Fyll ut skjema her så vi tar kontakt med deg.